Juridisk information

1. IDENTIFIERING

 Förläggaren för denna webbplats, tillgänglig på ”www.oceanspray.se” är Ocean Spray International Services, Inc., ett amerikanskt företag, som agerar på uppdrag av sin franska filial på 6 Square Madeleine, 75008 Paris, registrerat hos Registre du Commerce et des Sociétés de Paris under nummer 530 467 612, företrädd av Stewart Gallagher.

Grafisk design och webbdesign säkerställs av företaget Prexma.

2. IMMATERIALRÄTT

Ocean Spray International Services, Inc. är innehavare av domännamnet ”oceanspray.se”.

All information och alla handlingar som finns på webbplatsen, och alla komponenter som skapas för webbplatsen (texter, struktur, programvara, animeringar, fotografier, illustrationer, logotyper, etc.) ägs av Ocean Spray International. Denna information, dessa dokument och komponenter är intellektuella verk och omfattas av de lagar som skyddar upphovsrätten. Ingen licens eller rättighet, utöver att besöka webbplatsen, beviljas för någon vad beträffar immateriella rättigheter. Återgivande av webbplatsens innehåll är endast tillåten i informationssyfte och för personligt och privat bruk: Varje återgivning eller användning av kopior gjorda för andra ändamål är uttryckligen förbjudet utan att först inhämta ett uttryckligt tillstånd från utgivare för webbplatsen. Under alla omständigheter måste den auktoriserade återgivningen av innehåll från denna webbplats ange källan och hänvisa till innehavaren till innehållet. Logotyper, produkter och varumärken som nämns på denna webbplats (® och (TM)) är Ocean Spray Internationals egendom och får inte användas utan skriftligt tillstånd från webbplatsens utgivare.

Den som ägnar sig åt förbjuden återgivning av webbplatsens innehåll underställs påföljder som föreskrivs i regelverket för immateriella rättigheter under särskild upphovsrättsintrång, varumärkesrätt, och i civillagen.

3. COOKIES

Ocean Spray International Services, Inc. kan komma att lagra cookies på användarens dator i hårddisken i syfte att utvärdera webbplatsens effektivitet och för att känna igen den vid nästa besök. Lagringstiden av information relaterad till navigering på webbplatsen överstiger inte 30 dagar. Användaren kan invända mot användningen av cookies genom att konfigurera sin webbläsare.